Restauratie & Renovatie

Door jarenlang aan weer en wind blootgesteld te zijn geweest kan het zijn dat uw glas-in-lood toe is aan een grondige onderhoudsbeurt.

Met respect voor het oorspronkelijke materiaal dus voor zover mogelijk hergebruik van oude delen wordt de restauratie uitgevoerd. Het paneel wordt hierbij volledig uit elkaar gehaald waarbij kapotte delen worden vervangen in waar mogelijk zo identiek mogelijke glassoort en kleur. Na de afwerking ervan wordt het als geheel weer herplaatst.

Renovatie raam ingang “Riche” in Boxmeer
Het renoveren en gelijktijdig herstellen van bestaande glas-in-lood panelen is dagelijks werk in ons glazeniersbedrijf. Met respect voor het oude materiaal en instandhouding van de originele staat van de glas-in-lood, worden panelen geheel gerenoveerd en weer terug geplaatst of klaargemaakt voor een nieuwe bestemming.

Tijdens het restaureren van panelen wordt een uitgebreide procedure gehanteerd. Daarbij worden alle aspecten omtrent aanpak, gebruikte technieken en heropstelling met de opdrachtgever en/of verantwoordelijke van monumentenzorg van te voren bekeken en vervolgens wordt er een werkplan neergezet. Volgens dit plan wordt de procedure in werking gesteld.

Informeert u eens naar de mogelijkheden.